EMOTIONEEL & PSYCHISCHE
MISHANDELING


Emotionele en psychische mishandeling is in Nederland (nog) niet strafbaar, toch brengt deze vorm van mishandeling ernstige schade toe aan het innerlijke leven van mensen zoals het scheiden van denk- en gevoelsprocessen. Hierdoor kunnen mensen hun gevoel niet meer als innerlijk kompas gebruiken. Gevoelens als innerlijk kompas laten je ervaren wat je grenzen en je wensen zijn. Zo ontdek je wie je bent en kan je denken richting geven in het sociale contact met mensen en het functioneren in het dagelijkse leven.

Kinderen die door hun ouders emotioneel en psychisch zijn mishandeld, hebben niet de kans gehad om een autonoom gevoel over zichzelf op te bouwen. De oorzaak is dat de ouder(s) bezit hebben genomen van de gevoelens en behoeften van het kind. Er is ingebroken op het zelfbeschikkingsrecht van het kind. De eigen gevoelens & behoeften van het kind, grenzen en wensen,  worden door de ouder(s) veroordeeld, ondermijnd en/of het kind wordt aangevallen met agressie, woorden en/of non-verbaal gedrag. De ouder neemt  de levensenergie en liefde van het kind in bezit waardoor het kind een verlengstuk wordt van de ouder(s) in plaats van een zelfstandig wezen.

De ouder ontkent en vervormd de werkelijkheid van het kind door de gevoelens & behoeften van het kind te ontkennen zodat het kind steeds beter zijn best gaat doen voor de ouder. Het kind gaat hiermee over zijn eigen grenzen en dat is precies wat de ouder wil. Het kind richt hierdoor steeds meer de aandacht op de ouder en vervult hiermee de grootste behoefte van de ouder. Als de ouder geen misbruik kan maken van de aandacht van het kind, wordt het kind (emotioneel / geestelijk / fysiek / seksueel) gestraft of mishandeld. Het is voor het kind ondragelijk om te erkennen dat het kind leeft bij een onveilige ouder. Om te overleven draait het kind de situatie om en zegt tegen zichzelf dat het zelf iets fout als verklaring voor het krijgen van straf. Het kind krijgt de overtuiging dat liefde betekent dat je alles aan een ander geeft. Deze macht van de ouder over het kind voedt de ouder. De ouder lijkt op een vampier die door machtsmisbruik zichzelf voedt met de levensenergie van de ander ( uit onmacht om uit de eigen levensenergie te putten).

 

Het kind dat van nature vanuit onvoorwaardelijke liefde leeft, wordt leeggezogen door de ouder. Het kind vervreemd steeds meer van het eigen gevoelsleven, het eigen innerlijk kompas. Hierdoor verliest het kind het contact met de eigen wensen en grenzen en wordt het kind op een destructieve manier afhankelijk gemaakt ten gunste van de ouder(s). Ben je zelf een kind of volwassene die door een ander wordt mis-handeld, dan kun je door te voelen, gevoelens zijn het innerlijk kompas, weer een eigen leven opbouwen!

 

Als kind kun je alleen een gezond en volwassen leven opbouwen als je een koesterende bedding krijgt waarin je gevoelens en behoeften worden erkend en vervuld zodat je jouw grenzen kan openen en sluiten zonder veroordeeld te worden. Deze koesterende bedding kun je op elke leeftijd en ten alle tijde voor jezelf gaan creëren eventueel met behulp van professionals.
 

CONTACT

Als meerdere daden en meerdere klachten bij je aanwezig zijn, kan sprake zijn van emotioneel en psychische mishandeling. Wij mogen geen diagnose vaststellen, dat mag alleen een psycholoog doen. Je kunt ook contact opnemen met slachtofferhulp 0900 - 0101 of de professionals van verdwenenzelf.org/Interact Tiel, Traumaopstelling.

 

Kenmerken mishandeling

Daden:
bezit nemen van jouw ZELFBESCHIKKINGSRECHT:

* structurele dwingende controle

* charmant buitenhuis, destructief binnenshuis
* beperkt inlevingsvermogen, consequenties van eisen aan
  de ander niet kunnen inleven
* manipuleren, intimideren, chanteren  

* dader eist dat jij jouw grenzen opgeeft anders volgt
  (verhulde) dwang, straf, fysieke mishandeling

* dader bepaalt voorwaarden, daders wil is wet

* verdraaien van de werkelijkheid, liegen

* twijfel en verwarring zaaien als machtsmiddel 
   = gaslighting / destructieve afhankelijkheid waardoor de
   dader zich belangrijk voelt

* verbale agressie en ondermijnende woorden

* oordelend praten en ander voortdurend (indirect)

   schuld geven    

* vrijheid beperken en isoleren van de ander

* denigreren, vernederen en waardeloos maken

* intiem terreur, breken van de wil en het verzet

* zelfbeschikking, geen eigen keuze hebben en geen
   rekening houden met de wensen van de ander = geen
   respect voor de ander

* geen wederkerigheid in het contact, éénrichtingsverkeer

* jouw kwetsbaarheden tegen je gebruiken

* emotionele chantage

* dader maakt van jou het slachtoffer om eigen 
   superioriteit te voelen (destructief afhankelijk maken)

* wat je vertelt in twijfel trekken, in discussie gaan,
   aanvallen en/of verzet tegen je gevoelens & behoeften
* projecteren van het donker op de buitenwereld/ander
   om zichzelf in het licht te zetten

* jaloezie, niet gunnen waar jij blij mee bent


klachten:

* voortdurend op je hoede zijn en hyperalertheid

* haastig leven omdat je (onbewust) conflicten aan het
   voorkomen  bent door de wensen van de ander te
   vervullen naast het leiden van een eigen leven waar je
   nauwelijks aan toekomt
* gevoelens van angst & onveiligheid

* piekeren & slapeloosheid 

* overgevoelige zintuigen (antennes naar buiten in plaats
   van gericht op je eigen gevoelens/ademhaling)

* moeilijk of nauwelijks eigen gevoelens kunnen ervaren

* afwezigheid / dissociëren / PNEA / psychoses

* lichamelijke klachten als hoofdpijn, misselijkheid,        
   benauwdheid, stress, vermoeidheid, migraine

* disfunctioneren, verwarring, wattig in het hoofd, niet veel
   op kunnen nemen in gesprekken, concentratieproblemen

* burn - out / depressie / suïcidaal

* verslaving ( alcohol, drugs, eten )

* snijdende onzekerheid

* wantrouwen naar jezelf en anderen

* geïsoleerd leven, sociale fobie

* woorden doen letterlijk pijn / weinig informatie op 
   kunnen  nemen

* geen hulp durven vragen uit angst voor veroordeling of

   zelf te verdwijnen en de ander met je kan doen wat 'ie wil

* jezelf weggeven ben je gaan zien als het geven van liefde     waardoor jouw grenzeloosheid en het misbruik door
   anderen toeneemt en jij je steeds waardelozer & slechter
   gaat voelen en niet weet hoe dat komt.

Stap, als het kan, uit de situatie of vraag hulp om veilig uit de situatie te stappen door b.v. contact op te nemen met slachtofferhulp 0900-0101. Je hebt een normale reactie in een ongezonde, onveilige situatie. Niet alle situaties kun je oplossen
en niet in alle situaties heb jij een aandeel. Jij bent ok, als je uit een onveilige situatie stapt.

 

GEVOELENS & BEHOEFTEN   
gevoel & onvervulde behoefte   |  gevoel & vervulde behoefte 
honger      -  voeding                  |   autonoom    -    vertrouwen
dorst         -  drinken                   |   bekwaam     -    bijdragen
moe          -   slapen/rust             |   tevreden      -    zelfbeschikking
kou           -   warmte                   |   open            -    delen
verdriet    -   rouwen/troost         |   geliefd         -    intimiteit
pijn           -   aandacht/veiligheid|   veilig            -    geborgenheid
bang         -   geruststelling         |   compassie     -   verbinding
overweldigd  -  overzicht            |   vertrouwen   -    samenwerking    
boos          -  erkennen grenzen  |   inspiratie       -    zelfexpressie
twijfel        -  duidelijkheid          |   vrij                 -    onafhankelijk    
onrust        -  stilte/steun            |   op m’n gemak-    liefde