top of page


HET INNERLIJK HUWELIJK
een weg uit symbiose & afhankelijkheid
naar autonomie & verbinding in (liefdes)relaties

 

HET ‘INNERLIJK HUWELIJK’,  
TWEE OERKRACHTEN
Het ‘Innerlijk Huwelijk’ ontstaat door de optimale samenwerking van de twee oerkrachten die in de schepping aanwezig zijn. In het universum zijn dit de scheppende, mannelijke levensenergie & de ontvangende, vrouwelijke levensenergie die onder andere in de mens aanwezig zijn als denken & voelen. Als het denken & voelen van elkaar vervreemden of elkaar tegenwerken ontstaat drama, strijd en pijn waaruit Ego en emoties groeien. Als denken & voelen samenwerken of één worden ontstaat levensvreugde en levensenergie waardoor het autonome Zelf gaat stromen en zich kan ontvouwen in het dagelijkse leven.


denken & ZINGEVINg

Ondanks het contrast tussen beide oerkrachten is het diepste verlangen van het denken & voelen om één te zijn. Het denken is praktisch en één van de kwaliteiten van het denken is richting geven. De kwaliteit van gevoelens is om signalen via het lichaam voelbaar te maken. Gevoelens laten voelen hoe de weg naar het het autonome Zelf, de levensenergie, bewandelt kan worden. Zodra het denken de aandacht verplaatst van de buitenwereld naar de binnenwereld, kan het denken waarnemen wat in het lichaam leeft. Gevoelens zijn voor het denken een zinvol kompas om te weten of de gekozen richting, weerstand of voldoening oproept in het lichaam. Zo kan het denken onderzoeken of hij juist handelt en wat het te doen heeft. Als het denken zich verbindt met het voelen, luistert het denken naar het voelen. Ondanks dat het denken 'luistert & overlegt' met het voelen, blijft het denken beslissen.
 

VOELEN & veiligheid

Als het denken het vervullen van de behoeften van het voelen te lang uitstelt, zal het voelen lichaamssignalen nadrukkelijker kenbaar maken. Als het voelen wordt (h)erkend door het denken, ervaart het voelen veiligheid. Als het denken het voelen als kompas erkent, zal het voelen steeds diepere lagen ervaarbaar maken in het lichaam. Dit wederzijds vertrouwen tussen denken & voelen zorgt dat het autonome Zelf, het Innerlijke Huwelijk, zich steeds meer kan ontvouwen in het dagelijkse leven. Het Ego met de daarbij behorende emoties zal meer en meer oplossen. 

lichaam & levensvreugde

Deze wederzijdse stimulans van zingeving & veiligheid  tussen denken & voelen geeft het lichaam levensvreugde. Hoe meer denken & voelen elkaar bewust stimuleren & één worden, hoe meer het Innerlijk Huwelijk zich voltrekt en het autonome Zelf zich kan ontvouwen. Het autonome Zelf kan gaan stromen en gevoelens  van verwondering, liefde, vrede en vrijheid krijgen steeds meer ruimte in het lichaam en als ervaring van het dagelijkse leven. Het wordt steeds makkelijker om gevoelens ( in plaats van emoties ) uit te wisselen met anderen en vanuit autonomie & verbinding (liefdes)relaties aan te gaan. Het verlangen naar je autonome Zelf is het enige verlangen dat vervullend is, wordt vaak door filosofen gezegd, waarbij levenssituaties en anderen een spiegel kunnen zijn.

 

OUDERS &
ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

spiegelen, hechting & overleven
De verbinding tussen denken & voelen is bij het pasgeboren kind één. Het kind projecteert deze eigen innerlijke onvoorwaardelijke liefde (onbewust) op de ouders. Als ouders deze onvoorwaardelijke liefde spiegelen naar het kind, leert het kind de eigen gevoelens & behoeften (h)erkennen. Het kind hecht zich op een veilige manier aan het autonome Zelf in de binnenwereld en durft van daaruit de buitenwereld te verkennen. De jong volwassene kan zich richten op de ontwikkeling van het autonome Zelf in de binnenwereld (gevoelens & zelfliefde) of het Ego laten groeien door aanpassing aan een normatieve buitenwereld (emoties & verdwalen).

EMOTIES of GEVOELENS 

Als ouders de onvoorwaardelijke liefde van het kind gebruiken om eigen behoeften te vervullen, gaat het kind zich (onbewust) onveilig voelen. En het denken van het kind gaat zich meestal (onbewust) richten op de wensen van de ouder (buitenwereld) om te kunnen overleven. Door deze onveilige hechting kan het kind vervreemd raken van de eigen gevoelens & behoeften. En verstrikt raken in emoties in een afhankelijke & symbiotische relaties (verdwalen). Emoties zijn het gevolg van het denken over situaties in de buitenwereld bv. als ik niet investeer (denken), overleef ik het niet (emotie angst).

 

Anderzijds kan het kind zo op zichzelf worden terug geworpen dat het kind zich (onbewust) richt op gevoelens die voortkomen uit de eigen levenskracht (binnenwereld). Het kind gebruikt (onbewust) het onverwoestbare autonome Zelf als innerlijk kompas, alleen weet het kind dat zelf nog niet. Deze levenskracht is niet/nooit gespiegeld bij een onveilige hechting. Het kind herkent de eigen onvoorwaardelijke liefde (nog) niet. Als het kind als volwassene de waarde van deze innerlijk diamant wél gaat (h)erkennen als onvoorwaardelijke liefde, ontdekt het kind een kracht en energie die er altijd is geweest en altijd zal blijven, het autonome Zelf.

PIJN ALS KOMPAS
Veel kinderen hebben een ervaring waarin een aspect van, het autonome Zelf, ( wie het kind oorspronkelijk is) in meer of mindere mate onbemind is gebleven. Vanuit deze (onbewuste) pijn kan het zijn dat het kind (een deel van) het denken naar buiten heeft moeten richten om de aandacht te krijgen die het kind nodig had om te overleven. Hierdoor kan het denken de verbinding met het voelen (voor een deel) zijn kwijt geraakt.

 

Een deel van het autonome Zelf is overschaduwd en kan niet stralen en stromen. Dit doet pijn. Toen was er geen ruimte om de pijn te voelen. Het lichaam kan de aandacht/energie naar de pijn hebben stil gezet. Dit is een gezonde reactie van het lichaam en een kind dat in een afhankelijkheidsrelatie leeft. Als het kind volwassen is, kan het kind opnieuw keuzes maken. NU vanuit vrijheid. Het volwassen lichaam kan aangeven (door klachten/pijn/verlangen) dat het nu wél in staat is om de pijn te voelen, energie en aandacht te geven. De pijn kan transformeren en het onzichtbare deel van het autonome Zelf wordt helder en kan weer gaan stromen.​ Het overleven vanuit het kind bewustzijn kan transformeren naar het leven vanuit het volwassen bewustzijn.

          DONNA HUIZENGA GRONINGEN

 


Training INNERLIJK HUWELIJK

       een weg uit symbiose & afhankelijkheid 
 naar autonome & verbindende (liefdes)relaties

PROGRAMMA 
vanuit 7 universele Levensenergie

In de training Innerlijk Huwelijk besteden we aandacht aan het onderscheiden van de hiernaast beschreven verschillen tussen denken & voelen, ego & Zelf, drama & levensenergie, emotie & gevoelens in het taalgebruik én met betrekking tot zeven levensenergieën. 

Elke ochtend onderzoeken we een universele levensenergie. Gezamenlijk onderscheiden we de verschillende kanten van deze levensenergie om ze te kunnen verbinden. Daarna kan elke deelnemer afzonderlijk een keuze maken met welk aspect van de levensenergie een (lichaam)oefening wordt gedaan. In de lichaamsoefening kunnen zowel eigen grenzen als wensen ervaarbaar worden. Beiden zijn een geschenk om het eigen autonome Zelf ruimte en helderheid te geven. Deze ervaring wordt in de middag tot uitdrukking gebracht in een tekening ( geen beeldende ervaring nodig).
De tekening zorgt dat het denken (bewust Zijn) zich kan verbinden met gevoelens ( onder bewust Zijn = niet onbewust Zijn). Hierdoor komen inzichten vrij vanuit het autonome Zelf die je kan gebruiken als innerlijk kompas voor je dagelijkse leven. Het Innerlijk Huwelijk kan zich geleidelijk aan ontvouwen.

 

7 universele levensenergieën o.a.

1e   VOELEN           wensen & behoeften in de groep                 2e   VERTROUWEN vertrouwen & wantrouwen in taal                 3e   VEILIGHEID      voelen & veroordeling                                  4e   VERBINDING    zelfbeschikking & zelfverstrikking                 5e   VREUGDE         autonome Zelf & dramarollen                     6e   VREDE              gezonde zelfliefde & ego, kenmerken         7e   VRIJHEID          autonomie & bevestiging/belangen                                          
Training Innerlijk Huwelijk
Start 25 februari 2023 
Data       : 25 febr., 11 & 25 mrt., 8 & 22 apr., 13 & 27 mei 2023  Aantal    :  4 - 8 personen     
Tijd         : 7 zaterdagen van 10.00 - 12.30 & 13.30 - 16.00 uur    Plaats     :  Oude Boteringestraat 63a, Groningen                        Prijs        : € 995,-  incl. 21% BTW, materialen/koffie/thee,
                 zelf lunch meenemen
Email       : universeelcoachen@ziggo.nl
Info         : Donna  Huizenga 06 40 41 42 36

                 Aanmelding & betaling vòòr 14 februari  2023
                 t.a.v. J.W. Huizenga, Groningen
                 Nl 93 RABO 0348274165 o.v.v. innerlijk huwelijk 
                 
De training kan in 3 termijnen worden betaald.


 

Boeken als inspiratie
training innerlijk huwelijk:

* Alice Miller, Het drama van het begaafde kind
* Iris Koops, Je macht in eigen hand
* Bert Hellinger, Verborgen dynamiek van familiebanden
* Frank Ruppert, Symbiose & Autonomie
* Eckhart Tolle, De kracht van het NU
* Stephan Karpman, De Dramadriehoek
* Marshall Rosenberg, Geweldloze Communicatie
* Jeru Kabbal, Quantum Light Breath, Ademmeditaties
* Lilian Rubin, Het onverwoestbare kind 
* Donna Huizenga, Tango Touch, het paradijs als adem zo
                               dichtbij ( te koop op deze site, zie menu )
                                                                                             

INDIVIDUELE TRAINING
7 sessies van 2 uur

Tijd   : 7 sessies van 2 uur

Data  : in overleg
Prijs   : 7 x 2 uur € 695,- inkomen tot € 1500,-
                           € 840,- inkomen € 1500,-/€2100,-

                           € 980,- inkomen hoger dan € 2100,-

INDIVIDUELE coaching per sessie

Tijd   : 2 uur

Data  : in overleg
Prijs   : 2 uur € 100,- inkomen tot € 1500,-
                     € 130,- inkomen € 1500,-/€2100,-

                     € 150,- inkomen hoger dan € 2100,-

 

Zoek je hulp om op een veilige manier uit een (emotioneel, psychisch) onveilige en/of veroordelende situatie te komen, neem dan contact op met Slachtofferhulp Groningen 088-746 07 46 of kijk op www.verdwenenzelf.org of kom voor individuele creatieve therapie of een individuele training Innerlijk Huwelijk.

EMOTIONEEL & PSYCHISCH MISBRUIK/GEWELD
De ander ontkent en wijst de werkelijkheid van het kind zo sterk af dat het kind zijn best gaat doen om de behoefte aan contact met de ander te behouden om te overleven. Dit is een gezonde reactie van het kind maar een ongezonde omgeving om in op te groeien. Het kind voelt steeds minder de eigen grenzen. De gedachten van het kind raken gescheiden van de gevoelens & behoeften en de belevingswereld van het kind raakt vervormd. Deze afhankelijk geeft de ander wordt door de ander geïnterpreteerd als 'liefde' terwijl het macht is. De ander geniet van de controle over de ander waardoor het kind een verlengstuk is geworden. Het kind wordt emotioneel & psychisch misbruikt. Als het kind de behoefte aan macht van de ander niet vervult, wordt het kind emotioneel / psychisch gestraft omdat de ander het genot/afhankelijkheid mist.

 

Als het kind volwassen is kan het leren om de aandacht weer te richten op de eigen gevoelens & behoefte en ze te (h)erkennen en te vervullen. 
Lees meer op www.verdwenenzelf.nl
       

 

                      misschien is aanspoelen
                   nog wel de mooiste manier
                      om ergens aan te komen....

             

                      en misschien ben je dan
                       waar je op een haar na
                        altijd al geweest bent....

 

                                Gedicht Rommert Boomstra


                DONNA HUIZENGA GRONINGEN

bottom of page