TRAININGSPRAKTIJK    AUTONOMIE & VERBINDING

 

COMMUNICATIETRAININGEN
                  communicatie vanuit het gezonde deel
                     van medewerkers & leidinggevenden


In de overgang van een hiërarchische werkomgeving naar zelforganisatie komen veel oordelen los door wederzijdse machteloosheid. De grootste verandering die gevraagd wordt van leiders die gewend zijn om top-down beslissingen te nemen is: ontvankelijkheid voor behoeften op de werkvloer en dit gebruiken als inspiratiebron voor verandering. In plaats van nieuwe systemen in te voeren wordt gevraagd om vanuit behoeften te denken, deze te faciliteren en te organiseren. Hoe geef je kwaliteit aan een organisatie vanuit behoeften zonder geloofwaardigheid en regie te verliezen? 

Leidinggevende:" Ik zou de hele middag wel met Donna willen praten. Alles wordt zo heerlijk eenvoudig."

De grootste verandering die van medewerkers wordt gevraagd is om bewust te worden van eigen behoeften in plaats van instructies van hun leidinggevende af te wachten. Medewerkers kunnen leidinggevenden ondersteunen door het gezonde deel in dramasituaties naar voren te brengen en zuiver te verwoorden. Welke eenvoudige handvatten hebben medewerkers nodig om, zonder een situatie te dramatiseren, zichzelf hoorbaar en zichtbaar te maken en zo bij te dragen aan de kwaliteit & visie van de organisatie?

Medewerker:" Zelforganisatie vraagt lef van iedereen. "

Bij transities zijn wederzijdse oordelen en negatieve inbreng niet te vermijden. Het positieve nieuws is dat in alle negatieve inbreng, het gezonde deel ligt verborgen bij iedereen. Dit is het duurzame en nieuwe houvast dat in elke medewerker en elke organisatie kan worden aangesproken. Als leidinggevenden en medewerkers bewust vanuit het gezonde deel communiceren, wordt het organisatiebewustzijn steeds groter, gezonder en duurzamer.

Opdrachtgevers: Lentis/Dignis, Zorggroep Meander, Hogeschool Utrecht, Gemeente Groningen, Hanzehogeschool, Academie voor Sociale Studies, Gemeente Noorderveld, Zorgplein Noord.

U kunt gratis een offerte aanvragen en/of vrijblijvend contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Trainingspraktijk

Autonomie & Verbinding

Donna Huizenga

Groningen
T : 06 40 41 42 36
E : universeelcoachen@ziggo.nl


 

VAN HIERARCHIE NAAR ZELFORGANISATIE
"...ik ben vrij kritisch tegenover intervisiebegeleiders, maar bij Donna
voel ik me op mijn gemak omdat ze begeleidt zonder 'poespas'. De begeleiding is heel 'back to basic' en daardoor ontstaat een open en veilige sfeer met mijn collega's. De intervisie is al maanden geleden en nog steeds kunnen we vanuit plezier en onbevangenheid elkaar aanspreken op dramarollen als we aan het vergaderen zijn.....dat werkt heel relativerend....."

ZELFORGANISATIE & MANAGEMENT

"....als leidinggevende ben ik verbaasd over het plezier dat ik beleef bij de teamcoaching. Het inspireert mij om weer betrokken te zijn en ondersteuning te bieden aan mijn medewerkers. De ruimte en openheid ontspannen mij en geven mij een gevoel van acceptatie dat 
ik ben wie ik ben en dat ik mag zijn wie ik ben. Ik voel nieuwe energie en ben tevreden over alles wat ik heb geleerd en kan toepassen in de praktijk....."

ZELFORGANISATIE & MEDEWERKERS

Medewerker: ".....de intervisie heeft situaties in de wijk weer gezond gemaakt. Zo beloofde een man zijn vrouw thuis te verzorgen, maar door zijn onmacht werd hij agressief naar zijn vrouw en werd het thuis onveilig. Door de intervisie krijgt ik het inzicht dat ik van acceptatie naar actie moet overgaan. Binnen een maand zit de vrouw in het verpleeghuis en is de relatie met haar man weer hartverwarmend...."

INTRODUCTIE UNIVERSEEL COMMUNICEREN & COACHEN 
werken met het gezonde deel
26 oktober 2022 
10.00 - 12.30 uur
4 - 8 personen 
€ 200,- incl. informatie
oude boteringestraat 63a
9712 GE groningen
T : 06 40 41 42 36

 

Emoties OF Gevoelens ?
VERSCHIL TUSSEN
VERDWALEN & KOMPAS

9 november 2022
10.00 - 12.30 uur
4 - 8 personen in groningen
€ 250,- incl. informatie
oude boteringestraat 63a

9712 GE groningen

T : 06 40 41 42 36